Zapraszamy do współpracy z naszą firmą.

Stanowimy zespół dyplomowanych konserwatorów dzieł sztuki, specjalistów w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby oraz zabytkoznawstwa.

Wykonujemy pełną konserwację fresków, polichromii ściennych, obrazów wykonanych we wszystkich technikach na płótnie, desce i metalu, złoceń, rzeźb i płaskorzeźb drewnianych i kamiennych polichromowanych i niepolichromowanych, drewnianych, kamiennych oraz ceramicznych elementów architektury, obiektów wykonanych w technice stucco lustro, sztukaterii polichromowanych i złoconych.

Konserwacji każdego obiektu towarzyszą zawsze badania konserwatorskie oraz pełna dokumentacja opisowa, fotograficzna i badawcza, a w razie potrzeby również rysunkowa.

Wykonujemy kompleksowe opracowania badawcze obiektów oraz całościowe projekty i programy prac konserwatorskich wraz z wyceną.

Wykonujemy całościowe projekty wystroju wnętrz i elewacji w obiektach historycznych (kolorystyka, malowidła ścienne, wyposażenie, złocenia) oraz kopie malarstwa sztalugowego i ściennego (kopie malarstwa ściennego nieruchome i przenośne).

Od 1977 roku pracujemy na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, a sporadycznie również w innych regionach Polski, realizując zlecenia licznych parafii i klasztorów, Generalnego Konserwatora Zabytków, Wojewódzkich i Miejskich Urzędów Ochrony Zabytków, muzeów, gmin oraz prywatnych zleceniodawców.

Współpracujemy ze specjalistami z dziedziny konserwacji architektury, uniwersyteckimi i muzealnymi laboratoriami chemicznymi, konserwatorami papieru i skóry, metalu i in.

Oferujemy pomoc w przygotowaniu wniosków na dofinansowania prac konserwatorskich do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkich i Miejskich Konserwatorów Zabytków, Urzędów Powiatowych i Gmin.

Wieloletnie doświadczenie i gruntowne wstępne rozpoznanie każdego obiektu (nieodpłatne)  pozwala nam na stosowanie bardzo realistycznych i przystępnych wycen.