Konserwacja malarstwa ściennego

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu (obok Poznania)
Freski XVII w.
(nawa zachodnia)

Klasztor Benedyktynów w Lubiniu (obok Poznania)
Freski XVII w.
(nawa wschodnia)

Strop polichromowany, autor Adam Swach, 1729r.
Kościół fil. p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Wełnie, gm. Rogoźno.

Św. Andrzej i Św. Piotr
Malowidło ścienne z prezbiterium kościoła fil. w Wełnie, 1729 r.


Koronacja NMP 
ok. 1770 r.

malowidło ścienne na sklepieniu kościoła par. w Kiekrzu k. Poznania