Wybór realizacji od 1977r.

Realizacje zespołowe przeprowadzone w P.P.PKZ w l. 1977 – 1981:

1978
Renesansowe sgraffito na fasadzie pałacu w Broniszowie.
Badania konserwatorskie, odsłonięcie i konserwacja zachowawcza.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze
Broniszów, woj. zielonogórskie

1978 – 79
Manierystyczny ołtarz Św.Anny z XVII w. w kościele parafialnym.w Sierakowie.
Konserwacja drewna polichromowanego i złoconego
inwestor: WKZ w Poznaniu
Sierakowo, woj. poznańskie

1979 – 80
Późnogotycki pentaptyk p.w. Koronacji NMP z 1505 r. w kościele parafialnym w Czerninie.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja drewna polichromowanego i złoconego.
inwestor: WKZ w Lesznie
Czernin, woj. leszczyńskie

1980 – 81
Ołtarz p.w.Serca Jezusowego, XVIII w., kolegiata w Pułtusku.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja drewna polichromowanego i złoconego.
inwestor :WKZ w Ciechanowie
Pułtusk, woj. ciechanowskie

Ważniejsze samodzielne realizacje konserwatorskie prowadzone i wykonane w latach 1977 – 2010:

Polichromie ścienne

1982 – 83
Gotyckie malowidła ścienne ?Zwiastowanie? i ?Sąd Ostateczny? z 1492r., kościół fil. w Dębince
Badania konserwatorskie, odsłonięcie i pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze
Dębinka, woj.zielonogórskie

1984
Renesansowe malowidło ścienne ?Dwa epitafia? w nawie kościoła par. w Krzywiniu.
Badania konserwatorskie, odsłonięcie i pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Lesznie
Krzywiń, woj.leszczyńskie

1986 – 90
Barokowy strop polichromowany z 1638 r., drewno polichromowane w kościele fil. w Chlastawie.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze
Chlastawa, woj. zielonogórskie

1994 – 97
Barokowe malowidła ścienne autorstwa Walentego Żebrowskiego z 1765r. w prezbiterium kościoła pobernardyńskiego (obecnie O.O.Jezuitów) w Kaliszu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: GKZ
Kalisz

1998 – 99
Barokowe malowidła ścienne z XVII ?XVIII w. na ścianach i sklepieniach kościoła klasztornego O.O. Benedyktynów w p.w. Wniebowzięcia NMP w Lubiniu k/Kościana.
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Poznaniu, Fundacja Współpracy Polsko ?Niemieckiej
Lubiń

1999
Barokowe malowidła ścienne autorstwa Paschalisa Wołosa z II poł.XVIII w. w kruchcie kościoła pobernardyńskiego w Kaliszu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: GKZ
Kalisz

2000
Barokowe malowidła ścienne wraz ze sztukateriami z ok.1700 ? 1740 r. na sklepieniu kaplicy Św.Krzyża w Kościele Farnym w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja
inwestor: WWKZ w Poznaniu
Poznań

2002
Barokowe malowidła ścienne ok. 1730 na sklepieniach kaplicy MB Szkaplerznej w kościele p.w. Bożego Ciała w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja
inwestor: WWKZ w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2002 ? 2009
Barokowe malowidła ścienne z 1729 – 31 na stropach i ścianach prezbiterium i transeptu południowego drewnianego kościoła w Wełnie
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: WWKZ w Poznaniu oraz Parafia Rzym. ? kat. w Parkowie Wlkp.
Wełna, gm. Rogoźno, woj. wielkopolskie

2004 – 5
Późnogotyckie malowidła ścienne 1550 ? 1580 r. na sklepieniu i ścianach Kaplicy p.w. M. B. Różańcowej w kościele farnym p.w. Św. Jakuba w Wągrowcu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor ? WWKZ
Wągrowiec, woj. wielkopolskie

2005 ? 06
Polichromia ścienna wraz z monumentalnymi przedstawieniami rzeźbiarskimi na kopule centralnej Kościoła Farnego w Poznaniu XVIII ? XX w.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu.
Poznań, woj. wielkopolskie

2006 ? 07
Kościół Farny w Poznaniu XVIII ? XX w.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja następujących elementów:
– Nawa boczna wschodnia (lewa) Kościoła Farnego w POZNANIU,
– polichromie ścienne sklepień,
– okładzina stiukowa (stucco lustro) oraz sztukaterie ścian,
– cztery ołtarze architektoniczne z okładziną stiukową (stucco lustro) i złoceniami,
– rzeźby ołtarzowe ? (narzut wapienno ? piaskowy na rdzeniu murowanym)
– obrazy ołtarzowe
– posadzka kamienna,
– okna i stolarka,
– wszystkie elementy ruchome wyposażenia nawy,
inwestor ? Parafia Farna w Poznaniu,
Poznań, woj. wielkopolskie

 Rzeźba

1978 – 79
Gotycko – renesansowy ołtarz Św. Jana Chrzciciela, XVI w. drewno polichromowane i złocone, kościół par. w Szydłowie, woj. kieleckie.
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: parafia w Szydłowie

1982
Rzeźba gotycka Madonna z Dzieciątkiem z XVI w., drewno polichromowane, z kościoła par. w Chrościnie
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Lesznie.
Chrościna, woj. leszczyńskie

1983
Rzeźba gotycka Madonna z Dzieciątkiem, XIV w., drewno polichromowane, z kościoła par. w Dębowej Łęce
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Lesznie.
Dębowa Łęka, woj. leszczyńskie

1986 – 90
Manierystyczny wystrój wnętrza z 1638 ? 1670 r.: ambona, balustrady empor, fragmenty ołtarza, drewno polichromowane i złocone, kościół fil. w Chlastawie.
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze.
Chlastawa

1990 – 97
Zespół rzeźb drewnianych, polichromowanych i złoconych ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:
– Św. Zygmunt, XV w.,
– Św. Anna Samotrzeć, XV w.,
– Chrystus Ukrzyżowany, XV w.,
– Św. Bartłomiej, XVIII w.,
– Święty z księgą, XVIII w.,
– Madonna Tronująca, XV w.,
– Chrystus Zmartwychwstały, XVIII w.,
– Ewangelista, XVIII w.,
– Św. Piotr, XVIII w.,
– Madonna z Dzieciątkiem, XIX w.,
– Św. Marek Ewangelista, XVIII w.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Muzeum Ziemi Lubuskiej
Zielona Góra

1992
Kartusz herbowy i kapitele pilastrów z XVIII ? XIX w.: sztuczny kamień, narzut wapienno ? piaskowy na elewacji głównego korpusu pałacu w Rogalinie.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Muzeum Narodowe w Poznaniu
Rogalin

1996 – 97
Cztery monumentalne rzeźby barokowe z XVIII w.: Król Dawid, Św. Cecylia, dwa anioły, drewno polichromowane i złocone, ze zwieńczenia prospektu organowego w kościele pocysterskim w Lądzie.
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Koninie
Ląd, woj. konińskie

1996 – 99
Pentaptyk gotycki z 1514 r., p.w. Św. Andrzeja i Jakuba w kościele par. w Szprotawie ? Iławie, drewno polichromowane, złocone.
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze
Szprotawa, woj. zielonogórskie

2001
Tryptyk gotycki z ok.1520 w kościele fil. w Bukowicy
Badania konserwatorskie, pełna konserwacja.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze,
Bukowica, woj. lubuskie

2004
Barokowy, architektoniczny ołtarz stiukowy (stucco lustro), wraz z rzeźbami 1750 r., p.w. Św. Franciszka w kościele O. O. Franciszkanów w Poznaniu.
Badania konserwatorskie wraz z rekonstrukcją stiuku (stucco lustro) i sztukaterii.
inwestor: WWKZ w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2005 ? 06
Barokowe, monumentalne przedstawienia rzeźbiarskie pod kopułą centralną Kościoła Farnego w Poznaniu XVIII ? XX w. (sztuczny kamień, narzut wapienno ? piaskowy).
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2007
Barokowy, architektoniczny ołtarz stiukowy (stucco lustro) z 1742r. , wraz z rzeźbami, p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Kolegiacie Farnej w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2007
Barokowy, architektoniczny ołtarz stiukowy (stucco lustro) z 1743r. , wraz z rzeźbami, p.w. Męczenników Jezuickich w Kolegiacie Farnej w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2007
Barokowy, architektoniczny ołtarz stiukowy (stucco lustro) z 1743 r. , wraz z rzeźbami, p.w. Św. Rozalii w Kolegiacie Farnej w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

2007
Barokowy, architektoniczny ołtarz stiukowy (stucco lustro) z 1743 r. , wraz z rzeźbami, p.w. Św. Jana Jałmużnika w Kolegiacie Farnej w Poznaniu.
Badania konserwatorskie i pełna konserwacja.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu
Poznań, woj. wielkopolskie

Malarstwo sztalugowe

1983
Obraz ołtarzowy ?Ostatnia Wieczerza? XVII w., olej na płótnie, z kościoła par. w Broniszowie, woj. zielonogórskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze
1983
Obraz ołtarzowy ?Ostatnia Wieczerza? XVIII w., olej na płótnie, z kościoła par. w Jeleninie, woj. zielonogórskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WKZ w Zielonej Górze

1983 – 84
Monumentalny obraz ?Panorama Wisły? K. Młodzianowskiego z 1905r., z przedszkola im Adasia Żeromskiego w Nałęczowie, woj. lubelskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WKZ w Lublinie

1984
Monumentalny obraz ołtarzowy ?Maria adorująca Trójcę Św.? XVIII w. z kościoła par. w Krajence, woj. pilskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WKZ w Pile

1984
Łaskami słynący obraz ?Madonna z Dzieciątkiem?, XVII w. z kościoła O. O. Pallotynów w Czarnej, woj. kieleckie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: Parafia rzymsko ? katolicka w Czarnej

1985
Łaskami słynący obraz ołtarzowy ?Święta Rodzina? (lub ?Obraz Św. Józefa?), XVI/XVII w., olej na płótnie, z Kolegiaty w Kaliszu.
Konserwacja i kopia obrazu.
inwestor: WKZ w Kaliszu

1985
Obraz ołtarzowy ?Pokłon Trzech Króli?, XIX w. olej na płótnie, z Kolegiaty Kaliskiej
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WKZ w Kaliszu

1987
Monumentalny obraz ?Ofiarowanie korony Piastowi? Witolda Pruszkowskiego, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: Muzeum P.P.P.

1987
Zespół ośmiu portretów trumiennych oraz tablic herbowych na blasze XVII – XVIII w., ze zbiorów Muzeum Regionalnego we Wschowie, woj. leszczyńskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor – WKZ w Lesznie

1990 – 97
Zespół obrazów ze zbiorów Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze:
– obraz wotywny, XIX w., olej na desce,
– predella ołtarzowa ?Ostatnia Wieczerza? XVI w. tempera i olej na desce,
– kwatera ołtarzowa obustronnie malowana ?Ukrzyżowanie? i ?Madonna?, XVI w., tempera na desce
– ?Złożenie do grobu?, XVIw. tempera na desce,
– ?Wniebowstąpienie?, XVIII w., olej na desce
inwestor: Muzeum Ziemi Lubuskiej

1995 – 96
Dwa obrazy – ?Józef Patriarcha? i ?Chrystus Zbawiciel Świata?, XVIII w., olej na płótnie, z kościoła farnego w Poznaniu.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: MKZ w Poznaniu

1998 – 99
Barokowe portrety reprezentacyjne Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi 1665r., olej na płótnie, z kościoła Bożego Ciała w Poznaniu.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: MKZ w Poznaniu

2002
Barokowy obraz ołtarzowy ?Ukrzyżowanie? ? XVII w. z klasztoru O. O. Benedyktynów w Lubiniu, woj. wielkopolskie.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: WWKZ w Poznaniu

2007
Barokowy obraz ołtarzowy ?Św. Franciszek Ksawery?, olej na płótnie, z ołtarza bocznego p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Farze Poznańskiej.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu

2007
Barokowy obraz ołtarzowy ?Święci Męczennicy Jezuiccy z Japonii?, olej na płótnie, z ołtarza p.w. Męczenników Jezuickich w Farze Poznańskiej.
Pełna konserwacja wraz z badaniami.
inwestor: Parafia Farna w Poznaniu

2009 ? 2010
Monumentalny obraz ?Dziewica Orleańska? Jana Matejki (973 x 492 cm) olej na płótnie, ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu, Oddział w Rogalinie.
Pełna konserwacja warstwy malarskiej wraz z badaniami.
inwestor: MNP w Poznaniu