Zleceniodawcy

Generalny Konserwator Zabytków RP
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lesznie
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kaliszu
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Pile
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Koninie
Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu
Muzeum Narodowe w Poznaniu
Muzeum Regionalne w Zielonej Górze
Muzeum Regionalne we Wschowie
Fundacja Polsko-Niemiecka
Prywatni zleceniodawcy